Den funktionella kroppen

Är du hivpositiv behöver du en funktionell kropp

Idag gör moderna kombinationsbehandlingar att en hivpositiv person som tar sina mediciner kan leva ett långt liv som alla andra. Men tyvärr kan samma behandlingar, tillsammans med hivviruset i sig, åldrande och hur man väljer att leva sitt liv, påverka olika organ och kroppsfunktioner.

Att leva med hiv innebär att kroppen utsätts för fler påfrestningar än hos personer som inte har hiv. Att bibehålla en stark och välfungerande kropp kan bidra till ett ökat välmående och förbättrad livskvalitet.

Därför är det viktigt för hivpositiva personer att sköta sin kropp och att gå på regelbundna kontroller för till exempel hjärta, njurar och skelett. För om man vet hur man mår, kan man också agera utifrån den kunskapen.

 

Bästa tiden att börja är nu

Att ta kommandot över sitt liv och sitt välmående behöver inte betyda att man måste förändra hela sin livsstil.

Man kan börja med att prata med sin läkare och sjuksköterska om att genomföra regelbundna kontroller av viktiga organ. På hemmaplan kan man fundera över om man kanske kan röra sig lite mer och äta bättre; helt vanliga saker för att öka välmåendet.

Det viktiga är att man börjar.

Hjärta

Lever du med hiv är det extra viktigt att följa ditt hjärta.

Skelett

Både män och kvinnor som lever med hiv har ofta en högre benskörhet än den allmänna befolkningen.

Hjärna

Psykisk ohälsa är ett reellt problem för många som lever med hiv, men det finns hjälp att få.

Njurar

Oavsett om man har hiv eller inte, försämras njurarna allt eftersom man blir äldre.

Om hiv-forskningens jakt på ett botemedel

Intervju med Lars Østergaard, Professor på Aarhus Universitetssjukhus, där han berättar om sin syn på forskningen kring ett framtida botemedel mot hiv.

Om hiv och livskvalitet

Intervju med Anders Sönnerborg, Professor på Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, där han bland annat talar om hiv som kronisk sjukdom och att vården numera inriktar sig på att skapa en så god livskvalitet som möjligt för personer som lever med hiv.

Ett positivt samtal

En kort film om livskvalitet, hiv och vikten av att berätta för sin läkare hur man mår. I filmen får vi följa en man som lever med hiv, spelad av skådespelaren Dan Bratt, och ta del av hans funderingar inför sitt möte med infektionsläkaren Aylin Yilmaz.

Mer om den funktionella kroppen