Hiv och biverkningar runt en person

Lär dig mer om hiv och biverkningar

För en person som lever med hiv påverkas möjligheten att upprätthålla en funktionell kropp av flera faktorer: hivviruset i sig, behandling, åldrande och olika livsstilsval. Med rätt kunskap kan man skaffa sig överblick över sin situation, minska risker och forma sin framtid.

Långsiktig behandling

I Europa är genomsnittsåldern för personer som får en hivdiagnos 38 år för män och 34 år för kvinnor. Det innebär att en person som diagnostiseras i dag kommer att medicineras kontinuerligt under tre, fyra decennier.

Med detta tidsperspektiv är det viktigt att man berättar för sin vårdgivare hur man mår och upplever sin situation, så att de kan hjälpa till att uppnå en så bra livskvalitet som möjligt; idag och alla dagar som kommer.

Om vikten av att testa sig

Intervju med Jens Lundgren, Professor på Köpenhamns Universitetssjukhus, där han understryker vikten av att testa sig så snart som möjligt om man befarar att man utsatts för överföring av hiv, samt varför det är så viktigt att få en eventuell diagnos tidigt.

Biverkningar

Många med hiv oroar sig för biverkningar av hivbehandlingen. Det är en förståelig oro. Men behandlingarna har förändrats och biverkningarna är färre och mindre allvarliga än tidigare. Det är också så att två personer som tar samma hivmedicin inte behöver ha samma biverkningar, och de flesta får inte några biverkningar överhuvudtaget.

De vanligaste biverkningarna i samband med hivbehandling är trötthet, illamående, kräkningar, diarré, muskelvärk och huvudvärk. Dessa biverkningar avtar eller försvinner oftast med tiden. Vissa hivmediciner kan ge biverkningar som uppstår först efter en längre tids behandling.

Hur man påverkas av olika läkemedel är individuellt och man kan därför inte förutse vem som kommer att uppleva biverkningar. På bipacksedeln som finns i varje läkemedelsförpackning finns information om vilka biverkningar som kan förekomma och om dessa biverkningar är vanliga, ovanliga eller sällsynta.

Upplever man att man lider av biverkningar av sin hivbehandling ska man prata med sin sjuksköterska och läkare. Man ska däremot aldrig avbryta sin hivbehandling på egen hand. Om biverkningarna blir för svåra att hantera, kan man i de flesta fall byta ut ett eller flera läkemedel i kombinationsbehandlingen. Idag finns det många behandlingar att välja på, och ofta kan man behöva prova sig fram till den mest lämpliga i samråd med sin behandlande läkare.

Om sjuksköterskans roll inom hiv-vården

Intervju med Pernilla Albinsson, sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset, där hon beskriver sin roll och hur hon hjälper personer som lever med hiv när de kommer i kontakt med sjukvården.

Om hur ett kvalitetsregister gör vården bättre

Intervju med Veronica Svedhem-Johansson, registerhållare InfCare, där hon beskriver fördelarna med det anonyma kvalitetsregistret InfCare och hur det kan hjälp personer som lever med hiv att få bättre överblick över sitt hälsoläge.

Mer om den funktionella kroppen