När kroppen åldras

Om hiv, åldrande och sjukdomar - vad händer i kroppen?

Att bli äldre innebär i sig en allmän försvagning av många kroppsliga funktioner. Lever man dessutom med hiv kan det innebära extra påfrestningar. Forskningen kring hiv och ålder är komplicerad och resultaten är ofta svårtolkade, men det kan inte uteslutas att sjukdomar såsom benskörhet, hjärtsjukdomar, rubbningar i njurar och hjärna samt vissa cancerformer förekommer oftare hos personer som lever med hiv.

Det kan också finnas ökad risk att sjukdomarna uppstår på ett tidigare stadium än hos människor utan hiv. I takt med att de som lever med hiv blir äldre, behöver därför dagens behandlingar inte bara kunna pressa ner virusnivåerna utan också erbjuda en tolerabel behandling för en åldrande kropp.

Om hiv, hälsa och äldreboende

Intervju med Ove Andersen, Vice President på Amager och Hvidovre Hospital, där han pratar om hur åldrandet påverkar hälsan för personer som lever med hiv.

Hiv är en kronisk sjukdom

Vad innebär kronisk?

Kronisk är ett begrepp som används om en sjukdom som inte är akut och som orsakar ett tillstånd som inte går över. Med rätt behandling kan de negativa konsekvenserna av sjukdomen minimeras och i vissa fall nästan helt upphöra. Hiv är en kronisk sjukdom som hålls i schack med hjälp av effektiva kombinationsbehandlingar. En välbehandlad person kan därmed leva ett friskt och fullgott liv.


Normal livslängd

Hiv är inte längre en sjukdom som leder till för tidig död, men hur länge kan man leva med hiv? Hivpositiva som har tillgång till effektiv behandling kan sannolikt räkna med att leva i stort sett lika länge som personer som inte har hiv. Men det kräver också eget engagemang. Genom att ta sina hivmediciner på rätt sätt och leva ett i övrigt hälsosamt liv, ökar möjligheterna till ett långt liv i nivå med den allmänna befolkningen.

Idag är ungefär häften av alla vuxna som lever med hiv i Europa över 50 år. Att hiv numera ses som en kronisk sjukdom är en stor medicinsk framgång, men det innebär samtidigt att sjukdomen blivit mer komplex i takt med att de som lever med hiv blir äldre.

Om att åldras med hiv

Peter Månehall, Ombudsman på HIV-Sverige, pratar om utmaningarna kopplade till en åldrande befolkning som lever med hiv.

Mer om den funktionella kroppen