Från samhällsfara till behandlingsbar

En kort film om hur hiv har förändrats på 30 år. Från att tidigare orsaka stort lidande, till att idag vara en behandlingsbar sjukdom med goda livsutsikter för de som lever med hiv. Men också hur den allmänna synen på hiv inte följer med i utvecklingen.