Om att åldras med hiv

Peter Månehall, Ombudsman på HIV-Sverige, pratar om utmaningarna kopplade till en åldrande befolkning som lever med hiv.