Om hiv, hälsa och äldreboende

Intervju med Ove Andersen, Vice President på Amager och Hvidovre Hospital, där han pratar om hur åldrandet påverkar hälsan för personer som lever med hiv.