Om hiv och livskvalitet

Intervju med Anders Sönnerborg, Professor på Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, där han bland annat talar om hiv som kronisk sjukdom och att vården numera inriktar sig på att skapa en så god livskvalitet som möjligt för personer som lever med hiv.