Om hur ett kvalitetsregister gör vården bättre

Intervju med Veronica Svedhem-Johansson, registerhållare InfCare, där hon beskriver fördelarna med det anonyma kvalitetsregistret InfCare och hur det kan hjälp personer som lever med hiv att få bättre överblick över sitt hälsoläge.