Om sjuksköterskans roll inom hiv-vården

Intervju med Pernilla Albinsson, sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset, där hon beskriver sin roll och hur hon hjälper personer som lever med hiv när de kommer i kontakt med sjukvården.