Om vikten av att testa sig

Intervju med Jens Lundgren, Professor på Köpenhamns Universitetssjukhus, där han understryker vikten av att testa sig så snart som möjligt om man befarar att man utsatts för överföring av hiv, samt varför det är så viktigt att få en eventuell diagnos tidigt.