Fråga ditt vårdteam om hiv och din hälsa

Fråga ditt team om hiv och din hälsa

Att prata med sin sjuksköterska och läkare är ett bra sätt att få personliga råd.

Här följer ett antal frågor som är bra att ställa:

• Innebär hiv, och det sätt jag lever på, en ökad risk för hjärtsjukdom?

• Är mitt blodtryck idag en risk?

• Finns det något jag bör ändra på när det gäller min diet eller livsstil?

• Vilka symptom kan tyda på hjärtsjukdom?

• Hur kan man övervaka riskerna för hjärtsjukdom?