Hiv och riskerna för hjärtat

Hiv ökar riskerna för hjärtat

För alla människor är rökning, diabetes och högt blodtryck betydande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Om man lever med hiv innebär ett förhöjt blodtryck en ökad risk för dessa sjukdomar på ett tidigare stadium än om man inte har hiv. Somliga hivbehandlingar kan ytterligare addera till denna risk.

Om ökade risker för följdsjukdomar för människor som lever med hiv

Intervju med Susanne Dam Poulsen, Professor på Rigshospitalet, där hon diskuterar den ökade risken för andra sjukdomar (komorbiditeter) som kan drabba personer som lever med hiv.

Lever du med hiv ökar riskerna redan vid normalt blodtryck

Studier visar att om du lever med hiv och har ett obehandlat eller behandlat blodtryck på 120-139, det vill säga ett högre men fortfarande ”normalt” blodtryck, så kan riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar uppstå redan vid dessa nivåer och du löper en ökad risk för till exempel akut hjärtinfarkt, jämfört med personer som inte har hiv.*

*Studie genomförd inom The Veterans Aging Cohort Study (VACS) vid Yale School of Medicine, USA. Länk: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24065316]

Blodtryck och en funktionell kropp – vad kan du göra?

En välmående och funktionell kropp är en förutsättning för att den ska kunna hantera åldrande och de påfrestningar som hiv och hivbehandlingen innebär. Att ta hand om ditt hjärta är en viktig del i detta. Genom att hålla koll på blodtrycket får du en tydlig indikation på om du behöver anpassa din livsföring för att upprätthålla en god livskvalitet och trygga din framtid.

Prata med din läkare och mät ditt blodtryck regelbundet!

En person med hiv har en högre risk för hjärtsjukdomar, och det finns 2 gånger så många med högt blodtryck (hypertoni) hos de som lever med hiv, jämfört med personer som inte har hiv.* I den här filmen berättar Patrick Mallon från University College Dublin, mer om riskerna.

*Rasmussen et al. Lancet HIV 2014; 3: e23–32.

Sammanfattning

  • Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom är högre bland personer som lever med hiv jämfört med de som inte har hiv.
  • Hjärt- och kärlsjukdomars inverkan på hälsan hos personer som lever med hiv är stor och förväntas att öka ju äldre de blir.