Om ökade risker för följdsjukdomar för människor som lever med hiv

Intervju med Susanne Dam Poulsen, Professor på Rigshospitalet, där hon diskuterar den ökade risken för andra sjukdomar (komorbiditeter) som kan drabba personer som lever med hiv.