Om hiv njurar och njursjukdom

Om hiv, njurar och njursjukdom

Oavsett om man har hiv eller inte, försämras njurarna allt eftersom man blir äldre. Njursjukdomar påverkar upp emot 16 % av befolkningen. Högt blodtryck och diabetes kan bidra till försämrad njurfunktion och även hivinfektionen i sig, liksom hepatit, kan bidra till en sådan försämring. Att utsätta sig för droger och toxiner under lång tid kan också leda till nedsatt njurfunktion.

Hur påverkar hiv njurarna?

Utan effektiv behandling kan hivviruset orsaka njurskador. Riskerna för njursjukdomar kan även öka genom vissa, men inte alla, av de mediciner som används för att behandla hiv.

Långsiktig njursjukdom kan idag drabba en av tre personer med hiv. Delvis beror detta på att högt blodtryck och diabetes, två av de dominerande faktorerna för njursjukdom, är vanliga hos personer med hiv.

Hur kan man ta hand om sina njurar?

Genom att äta sundare, motionera regelbundet, inte röka eller ta droger kan man undvika att överbelasta njurarna mer än nödvändigt. Har man hiv och njurproblem kan man också behöva anpassa medicineringen för att minska belastningen på njurarna.

Om man är osäker på vad man kan eller bör göra, eller misstänker att man börjar få njurproblem, är det bästa att prata med sin sjuksköterska och läkare. Att regelbundet kontrollera njurfunktionen är viktigt.