Om hiv skelett och benskörhet

Om hiv, skelett och benskörhet

Skelettet är en levande del av kroppen och det fortsätter att förnya sig genom hela livet. Med åldern kan dock benmassan minska snabbare än kroppen kan ersätta den, vilket resulterar i benskörhet.

Benskörhet drabbar särskilt kvinnor när de passerat klimakteriet, och vad man vet idag så är benskörheten i Norden bland den högsta världen. Det har också visat sig att både män och kvinnor som lever med hiv ofta har en högre benskörhet än den allmänna befolkningen.

Hur påverkar hiv skelettet?

Studier visar att män och kvinnor med hiv kan ha lägre bentäthet är befolkningen i allmänhet och de löper därmed större risk att få en höftfraktur. Viss hivbehandling förknippas med en accelererande försämring av benmassan och på lång sikt kan en hivinfektion bidra till lägre bentäthet. Benskörhet påverkas troligen också av rökning, låg kroppsvikt, låga testosteronhalter och alkoholintag.

Hur kan man ta hand om sitt skelett?

För att eventuellt kunna undvika framtida komplikationer är det bra att prata med sin sjuksköterska och läkare om vad man kan göra för att övervaka sin bentäthet.

Om sambandet mellan hiv och benskörhet

Personer med kroniska infektioner i kroppen, däribland hivpatienter, löper större risk att utveckla benskörhet. Dessutom orsakar den medicinska hivbehandlingen en viss förlust av benmassa, vilket innebär ytterligare en riskfaktor. Därför uppmanas hivpatienter från 45- årsåldern och uppåt att kontakta vården för att genom en ofarlig skelettröntgen undersöka sin bentäthet.

Även en sund livsstil kan verka förebyggande mot benskörhet. De viktigaste sakerna att tänka på enligt Jens-Erik Beck Jensen, överläkare Endokrinologisk avdelning på Hvidovre Universitetssjukhus, är att undvika tobak och alkohol, se till att man får i sig tillräckligt mycket kalcium och D-vitamin, och att motionera. Särskilt viktbärande motion som löpning och promenader är bra för bentätheten.

Vänd dig till din läkare eller sjuksköterska för mer information.