Om sambandet mellan hiv och benskörhet

Benskörhet, eller osteoporos, är viktigt att upptäcka i ett tidigt skede. Men det är inte alldeles enkelt. I den här intervjun förklarar Jens-Erik Beck Jensen, Överläkare Endokrinologisk Avdelning på Hvidovre Universitetssjukhus, vad benskörhet är och vad man kan göra för att förebygga och behandla det.

Benskörhet innebär att skelettet blivit mer poröst än normalt och uppdagas ofta inte förrän vid ett benbrott. Det är därför viktigt att fastställa benskörhet tidigt, då risken för ytterligare benbrott ökar markant efter en första fraktur. Jens-Erik Beck Jensen nämner att benbrott i underarmen, kollaps av ryggraden, och senare i livet även höftfrakturer, är vanligt förekommande vid benskörhet.

Personer med kroniska infektioner i kroppen, däribland hivpatienter, löper större risk att utveckla benskörhet. Dessutom orsakar den medicinska hivbehandlingen en viss förlust av benmassa, vilket innebär ytterligare en riskfaktor. Därför uppmanas hivpatienter från 45- årsåldern och uppåt, att kontakta vården för att genom en ofarlig skelettröntgen undersöka sin bentäthet. Om man får diagnosen benskörhet är behandlingsmöjligheterna goda. Rätt behandlat kan risken för nya benbrott minska med upp till 80 %.

Även en sund livsstil kan verka förebyggande mot benskörhet. De viktigaste sakerna att tänka på enligt Jens-Erik Beck Jensen, är att undvika tobak och alkohol, se till att man får i sig tillräckligt mycket kalk och D-vitamin, och att motionera. Särskilt viktbärande motion som löpning och promenader är bra för bentätheten.

Vänd dig till din läkare eller sjuksköterska för mer information.

Läs även mer om vad man kan göra för att ta hand om sitt skelett.